رزومهسوابقخرداد 1400 – تا کنون

مدیر فنی

شرکت توسعه خدمات پیام سامان


دی ماه 1397 تا اسفند 1399

مدیر فنی

شرکت تحلیل گران آتی نگر

تیر 1396 تا تیر 1397

مسئول شبکه

شرکت چاپ و بسته بندی فرارنگ آریا

مهر 1392 تا خرداد 1396

کارشناس

جهاددانشگاهی

تحصیلاتکاردانی

فناوری اطلاعات

دانشگاه  عبد الرحمن صوفی رازی

کارشناسی

تکنولوژی شبکه و زیر ساخت

دانشگاه آزاد تهران

کارشناسی ارشد

شبکه و امنیت

داشنگاه آزاد تهران


دانلود رزومه


شبکه


سیسکو

Zabbix

میکروتیک


Storage


Microsoft & Linux


امنیت


NSE 6

Splunk


Pentest